EN
  • 1

За нас

TRI.ART FOOD COMPANY е група от компании, работещи в областта на земеделието и храните.
Част от групата на холдинга са следните компании:

“Агро Сантия“ ООД, „Агро Сантино“ ООД, „Агролоджик“ ООД, „Агрохърбс“ ЕООД, „Агросип“ ООД, „Снак Арт“ АД, „Конекс- Тива“ ООД, „Беса Валей Уайнъри“ ООД.

В областта на земеделието обработваме около 140 000 декара арендувана земя и произвеждаме годишно около 60 000 тона зърнени, маслодайни и технически култури, варива, картофи, билки, зеленчуци и плодове.

При нас работят едни от най-добрите агрономи и агро-мениджъри в страната, това ни позволява да реализираме над средния добив в страната и да произведем чиста и качествена продукция.
Ние реализираме продукцията си на  местния и международния пазар.

Активно експериментираме в производство на нови култури, като се стремим да използваме по най-добрия начин природните и почвени условия в България.

В сферата на преработвателната и хранителната индустрия произвеждаме: консерви, вино, бира, снаксове, консерви. Планираме разширяване в сектора.

Присъстваме и в сектора на животновъдството с участието си в компания, развиваща се в областта на отглеждане и угояване на животни.

Дългосрочните ни цели са изграждане на стройна структура от компании в областта на земеделието и храните, които произвеждат и предлагат на пазара качествени храни при разумни цени.