EN
  • 1

Кариери

TRI.ART FOOD COMPANY е група от компании, работещи в областта на земеделието и храните.

В областта на земеделието обработваме около 140 000 декара арендувана земя и произвеждаме годишно около 60 000 тона зърнени, маслодайни и технически култури, варива, картофи, билки, зеленчуци и плодове.


Активно експериментираме в производство на нови култури, като се стремим да използваме по най-добрия начин природните и почвени условия в България.

 

Търсим да назначим младши АГРОНОМ за нашите обработваеми райони край Враца и Монтана.

Изисквания за заемане на длъжността:
- Висше образование – Агроном
- Опит на подобна позиция – минимум 3 г.
- Професионален опит в областта на растителната защита, поливното дело и водните ресурси, почвознанието, новите технологии в селскостопанското производство
- Шофьорска книжка
- Да има висока степен на вътрешна мотивация и инициативност
- Да притежава отлична организираност и ориентация в решаване на проблеми
- Адаптивност, гъвкавост и отлични комуникативни умения
- Шофьорска книжка


Основни функции, задължения и отговорности:
- Активно участие и контролиране на всички агротехнически мероприятия, както и активно взаимодействие с главния агроном във връзка с всички извършвани  земеделски операции
- Ръководене на малък екип
- Носи отговорност за всички технологични и производствени процеси, свързани с поверения му район /сеитба, приложение на препарати за РЗ  , торене ,поливане/
- Носи отговорност за организирането на качеството на извършените процеси;
- Да прави анализи и дава съвети по проблемите на растителната защита;
- Да дава съвети в областта на новите технологии в селскостопанското производство;
- Да ръководи по най – рационален и отговорен начин използването предоставената техника
- Лоялност към фирмата чрез готовност и ефективност при изпълнение на трудовите си задължения;


Ние предлагаме:
- Добро заплащане за позицията и пазара
- Добри условия за работа
- Възможности за професионално развитие при проявен на интерес и тестване в конкретни ситуации, проекти;

 

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Лице за контакт:

Борислава Соколова- Експерт Управление на Човешки ресурси

e-mail: borislava@3artfood.bg; website: www.3artfood.bg;

тел. за контакт: 937 60 70;  0884 328 231